Evaluering af opdraet

EVALUERING AF OPDRÆT


Vi værdsætter at have en tæt kontakt til vores hvalpekøbere, så vi har mulighed for at følge hvalpenes opvækst, mentale udvikling og ikke mindst deres helbred og sundhed. Udover kontakt til hvalpekøberne mødes vi til hvalpetræf, hvor vi også selv har mulighed for at vurdere hvalpene igen. Hvert kuld evalueres løbende for at samle så mange informationer som muligt til brug i vores opdræt. Samlet evaluering foretages, når hvalpekuldet er færdig sundhedsundersøgt 24 mdr. gamle. 

B-kuld: Kulsvierkrogen's Artemis x Zeus vom Okeler Forst (05.06.12)

B-kuldet Humulus er opkaldt efter planter og blomster fra Humlebæk Planteskole.


Generelt for kuldet er drifter, energi, selvstændighed og mod, hvilket kom godt til udtryk til mentalbeskrivelsen knap 2 år gamle. Alle hvalpe fik en flot beskrivelse, kuldet var meget ensartet og alle skudfaste. Billeder og videoer kan ses på hvalpenes sider.


B-kuldet er arbejdshunde, man ikke kommer sovende til, men når der arbejdes, fås det ikke bedre. Mentalt lever dette kuld helt op til forventningerne, og de mål der sættes for hunden, kan opnås med træning. Stressniveauet ligger stadig lidt højt på et par af hvalpene, dette prøver vi at få bragt mere ned i de næste generationer. Hvalpene er alle meget elskelige, og de befinder sig bedst, hvor familien opholder sig.


Vi valgte at sætte Kulsvierkrogen's Artemis i avlen trods knækhale og kollaps af næsebor som hvalp, grundet hendes ellers flotte sundhedsresultater. Ud af 9 hvalpe fik kun én hvalp et tydeligt knæk på halen, en anden fik et ikke synligt knæk på halespidsen, kun én hvalp fik en smule kollaps af næseborene, der uden behandling løste sig selv, da brusken i næseborene afstivedes i 10 ugers alderen. Ud af 5 hanner var ingen kryptorchide, og de fleste fik testiklerne helt på plads i 4-5 ugers alderen. Desværre fik vi andre fejl på dette kuld - én hvalp med ganespalte, to hvalpe med en hvid blinkhinde, og tre hvalpe med et let udbrud af hårsækmider, som forsvandt efter en enkelt behandling.


Sundheden har været blandet på B-kuldet, da ca. 40% har fået dårligere hoftestatus og mere spondylose end forventet (se mere under avlsdata). Én har for snæver pulmonalarterie, så hjertegraden vurderes til grad 2. Dette bør ikke give problemer for hunden, men vi følger udviklingen med scannning hvert/hvertandet år, og hunden bliver ikke brugt i avlen. Ellers er øvrige sundhedsresultater fine på B-kuldet. Alle hvalpe er undersøgt med blod- og urinprøver i 16 mdrs. alderen, ingen har vist tegn på nedsat nyrefunktion. For at følge arvegangen af knækhaler har B-kuldet også fået røntgenfotograferet halerne, ingen har skjulte knæk. Alle hvalpe har fin mavetarm funktion, og ingen har hudproblemer eller allergi.


I de næste generationer prøver vi at parre mere udad for at få en større spredning af genmaterialet, i håb om at vi kan få vores stærke HD og spondyloselinje igen til kommende hvalpekuld. 
A-kuld: Boxerkær's Akita x Ruslan v. Eurozone (26.10.09)

A-kuldet har budt på udfordringer både mht. et par af hvalpenes selvstændighed men også grundet arvelige fejl. 


Hannerne har udviklet sig i en rigtig god retning, de er alle skønne og arbejdsvillige boxere med et super temperament. Ikke alle har kunnet se sig fri for fristelserne til at tygge i hjemmets inventar, når timerne alene blev for kedelige.


To tæver kører højt og har en noget selvstændig karakter, de har været en mundfuld for deres familier de første par år som unghunde. Med den rigtige træning og stimulering er tæverne virkelig kommet langt. De er fyldt med drifter og arbejdsvilje, som deres familier er nået langt med, men ikke uden flid og hårdt arbejde.


A-kuldet er et mentalt stærkt kuld med mange drifter og temperament, men de er samtidig kærlige og velafbalancerede familiehunde.


På det sundhedsmæssige plan er det gået rigtig godt for A-kuldet. Sundhedsdata som hjertescanning og røntgen af hofter, albuer, knæ og spondylose ligger rigtig flot (se mere under avlsdata). En enkelt af hvalpene har problemer med en sart mave og må fodres med special kost.


Vi har desværre nogle arvelige fejl i vores linjer, som vi godt kunne være foruden. Grundet den ellers gode sundhed på A-kuldet har vi valgt at acceptere fejlene og fortsætte med at bruge linjerne, indtil vi forhåbentlig kan gøre det bedre i de næste generationer. Fejl på A-kuldet har været knækhaler, kryptorchisme, kollaps af næsebor og sart mave (foderallergi).


Kennel Kulsvierkrogen v/ Louise Pahle - 2980 Kokkedal - 21518872 - pahle@kulsvierkrogen.dk